Klachtenprocedure van DIT IS WIJS

DIT IS WIJS Academy  verwerkt klachten volgens onderstaande procedure:

Klachten over cursus moeten duidelijk verwoord worden en binnen redelijke termijn, nadat de klacht is opgemerkt door de cursist naar DIT IS WIJS Academy  worden verstuurd.

Klachten kunnen worden gemeld via de email naar info@ditiswijsacademy.nl of per telefoon op 010 – 800 10 10. De klacht wordt met strikte vertrouwelijkheid behandeld door een medewerker welke niet direct betrokken is bij de klacht, in de meest voorkomende gevallen zal dit gedaan worden door Yvette Dettingmeijer. Binnen vijf werkdagen komt DIT IS WIJS Academy met een passende oplossing.

Wij adviseren klachten telefonisch te melden om zo snel mogelijk tot een onderlinge bevredigende oplossing te komen. DIT IS WIJS Academy  streeft naar excellente  cursussen en service en zal er alles aan doen om elk type klacht op te lossen.

Een klacht over een product of service van DIT IS WIJS Academy  kan ook worden verstuurd via Consuwijzer (https://www.consuwijzer.nl/hoe-dien-ik-een-klacht-in). De beoordeling van dit instituut is bindend voor DIT IS WIJS Academy. De consequenties van deze beoordeling zullen prompt worden verwerkt door DIT IS WIJS Academy.