Algemene voorwaarden  DIT IS WIJS Academy

Algemene voorwaarden  DIT IS WIJS Academy

Omschrijving:

Cursus: Cursus gegeven door DIT IS WIJS Academy  

Deelnemer: Geregistreerd persoon die deelneemt aan een cursus

Cursist: Deelnemer of rechtspersoon die optreedt namens de deelnemer

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle cursussen aangeboden door DIT IS WIJS Academy en op alle overeenkomsten tussen een cursist van de DIT IS WIJS Academy en de DIT IS WIJS Academy.

 1. Registratie

Registratie voor cursussen gaat via het formulier op de website. Binnen één werkdag na registratie (vaak nog dezelfde werkdag), ontvangt de cursist een bevestiging per email met hierin alle praktische cursus details.

 1. Betalingsvoorwaarden

De cursist dient het volledige cursusgeld bij inschrijving met  iDEAL betaald te hebben of hebben overgemaakt met een bankoverschrijving.

 1. Contact

Voor contact over opleidingen, inschrijvingen, rooster kunt  ons op onderstaande wijze bereiken.

DIT IS WIJS Academy is per mail op info@ditiswijsacademy.nl en telefonisch op 010 800 10 10.  E-mails worden binnen 2 werkdagen beantwoord.

 1. Annulering

DIT IS WIJS Academy is flexibel ten aanzien van annuleringen door cursisten. Wij begrijpen dat studieplannen soms kunnen veranderen en dat andere omstandigheden kunnen leiden tot annulering.

De datum van uw originele cursus registratie wordt gebruikt als referentie aangaande uw tijdslimiet voor (gratis) annulering. Het is niet mogelijk om een cursus uit te stellen en hierna te annuleren nadat uw originele cursusdatum reeds is verstreken.  

Annuleringstermijnen: Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen!

Termijn

Restitutie

Kosten

Tot 4 weken voorafgaand aan de cursus

100% van het cursusbedrag

22,50 administratiekosten

Tot 2 weken voorafgaand aan de cursus

50% van het cursusbedrag

50% van het cursusbedrag + 22,50 administratiekosten

Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursus

niet meer mogelijk

100% van het cursusbedrag

Wanneer de cursus is gestart kan de cursist de cursus niet meer annuleren.

Als een cursist door ziekte of andere dringende reden niet aanwezig kan zijn bij een sessie, kan de cursist het kantoor hiervan op de hoogte brengen  via info@ditiswijsacademy.nl of op telefoonnummer 010 – 800 10 10 op z’n minst 8 uur voordat de afgesproken sessie begint. Dit is verplicht.  Mocht de cursist niet aan deze termijn voldoen en niemand tijdig op de hoogte is gesteld hiervan, verliest de cursist het recht op een gratis vervangende sessie bij de volgende cursus mogelijkheid.

De cursus is geregistreerd op de naam van de cursus deelnemer en kan in overleg met DIT IS WIJS Academy worden overgedragen  aan iemand anders. Indien het een meerdaagse cursus betreft welke al is aangevangen kan geen certificaat worden afgegeven van volledige deelname. Uiterlijk 8 uur voor aanvang van de cursus kan een deelnemers wijziging worden doorgegeven.

Voor interne medewerkers van DIT IS WIJS geldt dat wanneer een medewerker zich inschrijft voor een cursus hij of zij ook daadwerkelijk moet deelnemen. Indien de medewerker zonder geldige reden niet aanwezig is, zal er  50,- euro van het  komende salaris worden ingehouden.

Een cursus gaat definitief van start op het moment dat het minimaal aantal deelnemers voor de betreffende cursus zich heeft aangemeld en heeft betaald ( het minimaal aantal deelnemers staat vermeld op de website bij de betreffende cursus). Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus stelt  DIT IS WIJS Academy de cursist op de hoogte van een eventuele annulering dan wel verschuiving van de cursus.  Mocht dit gebeuren krijgt de deelnemer het betaalde cursusbedrag teruggestort op zijn / haar rekening indien de nieuwe datum niet past.

Omstandigheden buiten onze macht kan erin resulteren dat een cursus wordt geannuleerd. Mocht dit gebeuren krijgt de deelnemer het betaalde cursusbedrag teruggestort op zijn / haar rekening. Sinds DIT IS WIJS Academy  veel werkt met flexibele instructeurs komt dit zelden voor.

 1. Privacy en verantwoording

Alle informatie aangeleverd door de cursist aan DIT IS WIJS Academy is strikt vertrouwelijk en zal niet worden verstrekt aan derde, behalve met goedkeuring van de cursist voor het verzenden van boeken vanuit onze leveranciers.

 1. Klachten

DIT IS WIJS Academy  verwerkt klachten volgens onderstaande procedure:

Klachten over cursus moeten duidelijk verwoord worden en binnen redelijke termijn, nadat de klacht is opgemerkt door de cursist naar DIT IS WIJS Academy  worden verstuurd.

Klachten kunnen worden gemeld via de email naar info@ditiswijsacademy.nl of per telefoon op 010 – 800 10 10. De klacht wordt met strikte vertrouwelijkheid behandeld door een medewerker welke niet direct betrokken is bij de klacht, in de meest voorkomende gevallen zal dit gedaan worden door Yvette Dettingmeijer. Binnen vijf werkdagen komt DIT IS WIJS Academy met een passende oplossing.

Wij adviseren klachten telefonisch te melden om zo snel mogelijk tot een onderlinge bevredigende oplossing te komen. DIT IS WIJS Academy  streeft naar excellente  cursussen en service en zal er alles aan doen om elk type klacht op te lossen.

Een klacht over een product of service van DIT IS WIJS Academy  kan ook worden verstuurd via Consuwijzer (https://www.consuwijzer.nl/hoe-dien-ik-een-klacht-in). De beoordeling van dit instituut is bindend voor DIT IS WIJS Academy. De consequenties van deze beoordeling zullen prompt worden verwerkt door DIT IS WIJS Academy.

 1. Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

DIT IS WIJS Academy  behoudt zich het recht en privileges waartoe zij gerechtigd is door de Auteurswet. Geen van de door DIT IS WIJS Academy  geleverde documenten, zoals slides en hand-outs, mogen gereproduceerd en / of gepubliceerd worden zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van DIT IS WIJS Academy.

 1. Toepasselijk recht

De Nederlandse wet is van toepassing op alle afspraken die gemaakt zijn tussen DIT IS WIJS Academy  en cursisten.

 1. Veranderingen

DIT IS WIJS Academy behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Cursisten worden geïnformeerd over zulke veranderingen en mag dan beslissen de cursus te annuleren met  het recht op een volledige vergoeding van het cursusbedrag.

 1. Cursus evaluatie

Na het volgen van een cursus ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier, indien de uitkomst hiertoe aanleiding geeft zal er vanuit de DIT IS WIJS Academy actie ondernomen worden.